Site Dili

Koruma Müdürlüğü Binası ve 6,7 Nolu Müştemilatları...

Koruma Müdürlüğü Binası ve 6,7 Nolu Müştemilatların Tadilatı İşi

Tüm ince imalatlaın yaılmas elektrik ve mekanik tesisatın yenilenmesi.

İşveren

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterlik

Konum

Tarabya/İSTANBUL

İş Başlangıç Tarihi

10.05.2016

İş Bitim Tarihi

10.07.2016