Site Dili

Himmetdede-Kalaba Arası Koza Altın Madeni Sahası 4...

Himmetdede-Kalaba Arası Koza Altın Madeni Sahası 40" Botaş Boru Hattı Deplasesi

8.100 Metre 40" Ana  Hat Borusu İçin Güzergah Açma Ve Tesviye Boruların Temini,Nakliyesi,İndirilmesi, Taşınması Ve Dizilmesi 16.200 Metre Fiber Optik Kablo Temini Ve Döşenmesi

İşveren

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Konum

Kayseri

İş Başlangıç Tarihi

01.05.2019

İş Bitim Tarihi

30.11.2019